Výzva na predloženie ponuky

 

Spoločnosť ERBIA s.r.o., Okružná 96/14, 018 51 Nová Dubnica, IČO: 363 25 686 ako osoba, ktorej poskytne verejný obstarávateľ 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb a prijímateľ nenávratného finančného príspevku Vás žiada o predloženie ponuky na nižšie špecifikovaný predmet zákazky:

 

Názov predmetu zákazky:

„Potravinárske stroje do výroby“

 

Dátum zverejnenia tejto výzvy: 02. 04. 2019

Lehota na predloženie ponuky: do 12. 04. 2019 (do 12:00 hod.)

 

Podklady na stiahnutie TU (3,8 MB)

 

Oznámenie o výsledku z prieskumu trhu:

 

>> Záznam z prieskumu trhu ERBIA s.r.o. - Časť 1 (Stroj na výrobu čajového pečiva).pdf

>> Záznam z prieskumu trhu ERBIA s.r.o. - Časť 2 (Waflovač).pdf

>> Záznam z prieskumu trhu ERBIA s.r.o. - Časť 3 (Elektrická plnička cukrárenských výrobkov).pdf

>> Záznam z prieskumu trhu ERBIA s.r.o. - Časť 4 (Poloautomatický klipsovač).pdf

>> Záznam z prieskumu trhu ERBIA s.r.o. - Časť 5 (Dvojplášťový nerezový kotol na marmeládu).pdf

>> Záznam z prieskumu trhu ERBIA s.r.o. - Časť 6 (Horizontálna balička - Flow pack).pdf

>> Záznam z prieskumu trhu ERBIA s.r.o.pdf